Land Finder Real Estate 

Μαντικού Γιασεμί   +30 6970847459

Βρείτε το ακίνητο σας..

A A A
loading...

Έκδοση Δανείου

Δάνεια αγοράς ακινήτου

- Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου διαμεσολαβητικές υπηρεσίες .


- Διαθέτουμε μεγάλο αρχείο ακινήτων και αγοραστών συνεπώς έχουμε να προτείνουμε πολλές επιλογές.


- Εξυπηρετήστε από επαγγελματίες με σοβαρότητα και συνέπεια.


- Από την στιγμή που θα καταλήξετε στην ενοικίαση ή αγορά ενός ακίνητου έχουμε την δυνατότητα να αναλάβουμε γρήγορα και υπεύθυνα τα πάντα (δάνειο, νομικός & τεχνικός έλεγχος, συμβολαιογράφος ) μέχρι την σύναψη του οριστικού συμβολαίου .


--Σε περίπτωση που δεν βρείτε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει στις ιστοσελίδες μας καλέστε μας να σας το βρούμε.

Το τηλεφώνημα σας είναι σημαντικό για εμάς.

Για κάθε σας ερώτηση, πληροφορία ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 6970 847 459

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνετε, όσο και η πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν καταχωρούνται στα αρχεία μας.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων υπολογισμών που εμπεριέχονται στην σχετική ιστοσελίδα βασίζονται σε δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες, χωρίς τον έλεγχό τους από Τράπεζα, καθώς και σε μέσα ενδεικτικά επιτόκια.

Τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών είναι απολύτως ενδεικτικά.

Εάν ενδιαφέρεστε για στεγαστικό δάνειο

Για να αποκτήσετε δάνειο, όλοι όσοι συνυποβάλλετε την αίτηση δανείου πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία σας. Όλα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Για δάνειο με εξασφάλιση, χρειάζονται επιπλέον ορισμένα δικαιολογητικά για το ακίνητο που προσημειώνεται.
Read more
Το στεγαστικό σας
Το στεγαστικό σας δάνειο

Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται στεγαστικό δάνειο;

Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται για τους εξής σκοπούς:

Αγορά κατοικίας/ οικοπέδου

Ανέγερση ή/και αποπεράτωση κατοικίας Ανακαίνιση κατοικίας

Επισκευή κατοικίας

Αγορά κατοικίας υψηλής ενεργειακής κλάσεως ή ενεργειακή

αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας

Με ποια κριτήρια καθορίζεται το ποσό με το οποίο μπορώ να δανειοδοτηθώ;

Το ποσό του δανείου καθορίζεται από τα εισοδήματά σας σε

συνδυασμό με τις υποχρεώσεις σας και το κόστος διαβιώσεώς σας.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του χρηματοδοτούμενου ακινήτου.

Τι είδους επιτόκιο μπορώ να επιλέξω;

Για το στεγαστικό σας δάνειο μπορείτε να επιλέξετε: Σταθερό επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο

Σε τι διαφέρουν τα είδη των επιτοκίων;

Το σταθερό επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο για συμφωνημένο χρονικό διάστημα.

Το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελείται από το επιτόκιο βάσεως (3M Euribor), πλέον ενός περιθωρίου (spread) το οποίο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. Η διακύμανση του κυμαινομένου επιτοκίου οφείλεται στις διακυμάνσεις του επιτοκίου βάσεως, όπως αυτό διαμορφώνεται στη διατραπεζική αγορά.

Ποιο επιτόκιο να επιλέξω για το δάνειό μου;

Εάν θέλετε η δόση του δανείου σας να διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, μπορείτε να επιλέξετε δάνειο κυμαινομένου επιτοκίου. Κατά τη διάρκεια ισχύος του κυμαινομένου επιτοκίου η μερική ή η ολική προεξόφληση του δανείου πραγματοποιείται χωρίς κόστος, επομένως το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελεί ιδανική επιλογή για εσάς που σκοπεύετε να εξοφλήσετε πρόωρα το δάνειό σας.

Εάν θέλετε να γνωρίζετε ακριβώς τις θα πληρώνετε κάθε μήνα για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να εξασφαλίσετε σταθερή μηνιαία δόση με την επιλογή σταθερού επιτοκίου. Έτσι απολαμβάνετε απόλυτη προστασία από την άνοδο των επιτοκίων, όμως παράλληλα δεν επωφελείσθε από ενδεχόμενη πτώση.

Υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις πέραν του επιτοκίου;

Όλα τα στεγαστικά δάνεια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν. 128/75, η οποία αποδίδεται στο Δημόσιο και ανέρχεται σε 0,12% για χρηματοδότηση κατοικίας και σε 0,60% για χρηματοδότηση λοιπών ακίνητων.

Τι είναι το ΣΕΠΠΕ;

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) είναι το συνολικό κόστος της πίστωσης, που εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού της πίστωσης.

 Το ΣΕΠΠΕ σας βοηθά να συγκρίνε τε δια φορετικές προσφορές .

Παράδειγμα: Για δάνειο Ευρώ 100.000, διάρκειας 240 μηνών,  με ονομαστικό επιτόκιο 4,12% σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (συμπ. εισφοράς Ν.128/75 0,12%), και Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Ευρώ 430 πλέον εφάπαξ εξόδων Νομικού & Τεχνικού Ελέγχου Ευρώ 420, το ΣΕΠΠΕ ανέρχεται σε  4,30%.

Ποια είναι το βασικό στεγαστικό πρόγραμμα;

Το βασικό στεγαστικό πρόγραμμα  για κάθε είδους στεγαστική ανάγκη. Με δυνατότητα επιλογής είδους επιτοκίου (κυμαινόμενο ή σταθερό για 5, 10, 15, 20, 25 ή 30 έτη). Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε αρχική περίοδο Χαμηλής Εκκινήσεως: καθορίστε εσείς τη δόση του δανείου σας σύμφωνα με τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό για τα πρώτα έτη του

δανείου προκειμένου να καλύψετε τις αυξημένες υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εγκατάσταση σε ένα καινούριο σπίτι.

Ανακαίνιση Κατοικίας: δάνειο κυμαινομένου επιτοκίου, αποκλειστικά για ανακαινίσεις κατοικιών. Σχεδιασμένο με ταχεία διαδικασία εκταμιεύσεως και δυνατότητα δανειοδοτήσεως χωρίς εγγραφή προσημειώσεως.

Πράσινες Λύσεις - Ενεργειακό Σπίτι: δάνειο κυμαινομένου ή σταθερού επιτοκίου για την απόκτηση κατοικίας υψηλής ενεργειακής κλάσεως ή για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας.

Δέσμευση: δάνειο κυμαινομένου ή σταθερού επιτοκίου με εξασφάλιση ενεχυρίαση καταθέσεων ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων και προνομιακή τιμολόγηση.

Τι άλλα χαρακτηριστικά του δανείου μπορώ να διαμορφώσω;

Διάρκεια: Η διάρκεια του δανείου σας μπορεί να κυμανθεί από 5 έως 35 έτη. Μία μεγάλη διάρκεια εξασφαλίζει μεν χαμηλή μηνιαία δόση, όμως συνολικά οι τόκοι είναι περισσότεροι. Αντιθέτως, από μία μικρότερη διάρκεια προκύπτουν λιγότεροι τόκοι, αλλά διαμορφώνεται μία υψηλότερη δόση. Επομένως, η διάρκεια που θα επιλέξετε πρέπει να διαμορφώνει τη δόση σας σε τέτοιο ύψος, ώστε ενδεχόμενη μεταβολή στο εισόδημά σας ή κάποιο απρόοπτο να μην σας δημιουργήσουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του δανείου.

Περίοδος Χάριτος: Για να διευκολυνθείτε με τα έξοδα που συνοδεύουν μία νέα κατοικία, και ιδιαιτέρως σε περίπτωση ανεγέρσεως, μπορείτε να επιλέξετε περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Κατά τη διάρκειά της έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε μόνο τους τόκους του δανείου είτε να μην τους καταβάλλετε καθόλου ενσωματώνοντάς τους στο ποσό του δανείου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στη δεύτερη περίπτωση η συνολική σας επιβάρυνση από τόκους θα είναι υψηλότερη.

Τι εξασφαλίσεις απαιτούνται για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου;

Για την εξασφάλιση του δανείου εγγράφεται προσημείωση υποθήκης A’ σειράς στο χρηματοδοτούμενο ή/και σε άλλο ακίνητο που έχει επαρκή αξία. Το ύψος της προσημειώσεως ανέρχεται συνήθως στο 120% του ποσού του δανείου.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί να ληφθεί ως εξασφάλιση η ενεχυρίαση καταθέσεων ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι η αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση μπορεί να επιφέρει την καταγγελία της.

Ποια είναι τα έξοδα του στεγαστικού δανείου;

Έξοδα εξετάσεως αιτήματος και νομικού τεχνικού ελέγχου: Ευρώ 850 (ενδεικτικά, ανάλογα με το προϊόν). Επιπλέον, σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων: Ευρώ 120 ανά πιστοποίηση εργασιών.

Έξοδα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου για την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης: 0,775% ή 0,875% αντιστοίχως επί του ποσού της προσημειώσεως πλέον ΦΠΑ και έξοδα για την υποβολή-κατάθεση της αιτήσεως, της περιλήψεως και για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών (ενδεικτικά Ευρώ 60-80 πλέον ΦΠΑ).

Έξοδα παραστάσεως δικηγόρου για εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης: Ευρώ 359,60 (αφορούν την αμοιβή του δικηγόρου της Τραπέζης).

Έξοδα εκδόσεως Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος: Ευρώ 15 ανά ΚΑΕΚ πλέον ΦΠΑ.

Έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημειώσεως στο Κτηματολογικό Γραφείο (σήμερα Ευρώ 35 ανά δικαίωμα ή Ευρώ 20 για αποθήκες/ θέσεις σταθμεύσεως που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες).

Τι άλλα χαρακτηριστικά του δανείου μπορώ να διαμορφώσω;

Διάρκεια: Η διάρκεια του δανείου σας μπορεί να κυμανθεί από 5 έως 35 έτη. Μία μεγάλη διάρκεια εξασφαλίζει μεν χαμηλή μηνιαία δόση, όμως συνολικά οι τόκοι είναι περισσότεροι. Αντιθέτως, από μία μικρότερη διάρκεια προκύπτουν λιγότεροι τόκοι, αλλά διαμορφώνεται μία υψηλότερη δόση. Επομένως, η διάρκεια που θα επιλέξετε πρέπει να διαμορφώνει τη δόση σας σε τέτοιο ύψος, ώστε ενδεχόμενη μεταβολή στο εισόδημά σας ή κάποιο απρόοπτο να μην σας δημιουργήσουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του δανείου.

Περίοδος Χάριτος: Για να διευκολυνθείτε με τα έξοδα που συνοδεύουν μία νέα κατοικία, και ιδιαιτέρως σε περίπτωση ανεγέρσεως, μπορείτε να επιλέξετε περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Κατά τη διάρκειά της έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε μόνο τους τόκους του δανείου είτε να μην τους καταβάλλετε καθόλου ενσωματώνοντάς τους στο ποσό του δανείου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στη δεύτερη περίπτωση η συνολική σας επιβάρυνση από τόκους θα είναι υψηλότερη.

Τι εξασφαλίσεις απαιτούνται για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου;

Για την εξασφάλιση του δανείου εγγράφεται προσημείωση υποθήκης A’ σειράς στο χρηματοδοτούμενο ή/και σε άλλο ακίνητο που έχει επαρκή αξία. Το ύψος της προσημειώσεως ανέρχεται συνήθως στο 120% του ποσού του δανείου.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί να ληφθεί ως εξασφάλιση η ενεχυρίαση καταθέσεων ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι η αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση μπορεί να επιφέρει την καταγγελία της

Ποια είναι τα έξοδα του στεγαστικού δανείου;

Έξοδα εξετάσεως αιτήματος και νομικού τεχνικού ελέγχου: Ευρώ 850 (ενδεικτικά, ανάλογα με το προϊόν). Επιπλέον, σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων: Ευρώ 120 ανά πιστοποίηση εργασιών.

Έξοδα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου για την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης: 0,775% ή 0,875% αντιστοίχως επί του ποσού της προσημειώσεως πλέον ΦΠΑ και έξοδα για την υποβολή-κατάθεση της αιτήσεως, της περιλήψεως και για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών (ενδεικτικά Ευρώ 60-80 πλέον ΦΠΑ).

Έξοδα παραστάσεως δικηγόρου για εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης: Ευρώ 359,60 (αφορούν την αμοιβή του δικηγόρου της Τραπέζης).

Έξοδα εκδόσεως Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος: Ευρώ 15 ανά ΚΑΕΚ πλέον ΦΠΑ.

Έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημειώσεως στο Κτηματολογικό Γραφείο (σήμερα Ευρώ 35 ανά δικαίωμα ή Ευρώ 20 για αποθήκες/ θέσεις σταθμεύσεως που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες).

Πώς γίνεται η αποπληρωμή του δανείου μου;

Το δάνειό σας αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Θα χρειαστεί να δηλώσετε έναν καταθετικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται αυτόματα οι μηναίες πληρωμές του δανείου σας.

Υπάρχει ευελιξία στην πληρωμή;

Εφόσον είστε συνεπής στην εξυπηρέτηση του δανείου σας, μπορείτε να ζητήσετε:

Αύξηση ή μείωση της δόσεώς σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Μεταφορά μίας δόσεως/έτος, με ενσωμάτωσή της στις υπολειπόμενες

Αλλαγή είδους επιτοκίου

Read more
Για την ταυτοποίησή σας
Για την ταυτοποίησή σας

Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα.

Εάν είστε ομογενής, ταυτότητα ομογενούς.

Εάν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ, ταυτότητα χώρας εντός ΕE.

Εάν είστε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ, διαβατήριο σε ισχύ από τη χώρα προέλευσης.

Read more
Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας
Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας
  • Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (2 τελευταίων ετών). Εναλλακτικά, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο) και φορολογική δήλωση Ε1 (τελευταία).
  • Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία) ή έντυπο Ε9 (τελευταίο) με τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές.

Εάν είστε μισθωτός, προσκομίστε επιπλέον βεβαίωση αποδοχών (τελευταία, μηχανογραφημένη από εργοδότη).

Εάν είστε συνταξιούχος, προσκομίστε επιπλέον ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (τελευταίο, μηχανογραφημένο από τον ασφαλιστικό φορέα).

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση, προσκομίστε επιπλέον το Έντυπο Ε3 (2 τελευταίων ετών).

Εάν έχετε ΙΚΕ, προσκομίστε επιπλέον τον ισολογισμό της ΙΚΕ.

Εάν είστε συνέταιρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ, προσκομίστε επιπλέον το Έντυπο N (2 τελευταίων ετών).

Εάν είστε μέτοχος σε ΕΠΕ ή ΑΕ, προσκομίστε επιπλέον τον ισολογισμό της εταιρείας (2 τελευταίων ετών).

Εάν έχετε εισοδήματα από ακίνητα, προσκομίστε επιπλέον το Έντυπο Ε2 (τελευταίο).

Εάν είστε αλλοδαπός που μένετε στην Ελλάδα, προσκομίστε επιπλέον εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (3 τελευταίων ετών).

Εάν έχετε κι άλλη φορολογική κατοικία εκτός από την ελληνική, προσκομίστε δικαιολογητικά για το ισοδύναμο του ΑΦΜ στο εξωτερικό.

Εάν έχετε φορολογική υποχρέωση προς τις ΗΠΑ, προσκομίστε συμπληρωμένο το έντυπο W9. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ιθαγένειας ή φορολογικής κατοικίας στις ΗΠΑ, αλλά χωρίς φορολογική υποχρέωση, προσκομίστε το έντυπο W8BEN.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον δικαιολογητικά.

Read more
Για τη μόνιμη κατοικία και το τηλέφωνό σας
Για τη μόνιμη κατοικία και το τηλέφωνό σας
  • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ.
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην εφορία.
  • Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από την ιστοσελίδα του TAXIS.
  • Βεβαίωση δημοτολογίου περί μονίμου κατοικίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται και λογαριασμός κάποιου τηλεφώνου σας (κινητού, οικίας ή εργασίας).

Εάν μένετε με τον/την σύζυγό σας ή τους γονείς σας και δεν έχετε τέτοιο έγγραφο πιστοποίησης στο δικό σας όνομα, προσκομίστε ένα από αυτά:

  • Υπεύθυνη δήλωσή σας και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένετε.
  • Αποδεικτικό για τη συγγενική σχέση σας (π.χ. εκκαθαριστικό κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος) και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένετε.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας, προσκομίστε βεβαίωση των αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασης, από την οποία προκύπτει η ιδιότητά σας ως κατοίκου της, η διεύθυνση κύριας κατοικίας σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

Read more